• 21 juni, 2024 19:35

Aldéns minnesturnering 2019/2020

  • Hem
  • Aldéns minnesturnering 2019/2020

Handikapps turnering där tiden är 20 min men skiljer det 100 p eller mer går 5 min över till den med lägre rating skiljer det 300 p eller mer blir tiden 5 mot 35 min.


  1. Franco
  2. Cederblad
  3. Valter