• 22 maj, 2024 03:35

Klubbmästerskap 2014/2015

  • Hem
  • Klubbmästerskap 2014/2015
Nybromästerskapet 2014/2015

Turneringen spelas med 1½ timme per parti och spelare. Protokoll behöver inte föras när spelare har mindre än femton minuter kvar på sin klocka. Partiet spelas senast angivet datum om inte man kommit överens om annat datum dessförinnan. Om inget annat datum/tid överenskommits och någon spelare uteblir (eller ankomst efter kl 19.30) ska partiet anses vunnet för den närvarande spelaren. (Spelare har rätt att starta spelet kl 18.00.)

Rond 1..Rekommenderat speldatum 2014-09-22


Ingemar Ernstsson….1679 – Kent Nilsson……1433..1-0
Mikael Cederblad…..1787 – Åke Johansson…..1490..1-0

Michael Lindén…….1671 – Jan Hurtig……..1228..1-0
Mattias Hågestad…..1590 – Frirond……………..1-0

Ställningen efter första ronden:

1. Ingemar Ernstsson………..100..1p
1. Michael Lindén…………..100..1p
1. Mattias Hågestad…………100..1p
1. Mikael Cederblad…………100..1p
5. Kent Nilsson…………….001..0p
5. Åke Johansson……………001..0p
5. Jan Hurtig………………001..0p

Rond 2..Rekommenderat speldatum .2014-10-27

Mattias Hågestad…1590 – Ingemar Ernstsson…..1679..0-1
Åke Johansson……1490 – Michael Lindén……..1671..0-1
Kent Nilsson…….1433 – Mikael Cederblad……1787..0-1
Frirond……………. – Jan Hurtig…………1228..0-1

Ställningen efter andra ronden:

1. Ingemar Ernstsson………..200..2p
1. Mikael Cederblad…………200..2p
1. Michael Lindén…………..200..2p
3. Mattias Hågestad…………101..1p
3. Jan Hurtig………………101..1p
6. Kent Nilsson…………….002..0p
6. Åke Johansson……………002..0p

Rond 3..Rekommenderat speldatum 2014-11-17

Mikael Cederblad…1787 – Mattias Hågestad……1590..1-0
Michael Lindén…..1671 – Kent Nilsson…W.O….1433..1-0
Jan Hurtig………1228 – Åke Johansson………1490..0-1
Ingemar Ernstsson..1679 – Frirond…………………1-0

Ställningen efter tredje ronden:

1. Ingemar Ernstsson………..300..3p
1. Mikael Cederblad…………300..3p
3. Michael Lindén…………..300..3p
4. Mattias Hågestad…………102..1p
4. Jan Hurtig………………102..1p
4. Åke Johansson……………102..1p
7. Kent Nilsson…………….003..0p

Rond 4..Rekommenderat speldatum 2014-12-22

Mattias Hågestad……1590 – Michael Lindén……..1671..0-1
Ingemar Ernstsson…..1679 – Mikael Cederblad……1787..0-1
Kent Nilsson……….1433 – Jan Hurtig…………1228..1-0
Frirond………………. – Åke Johansson ……..1490..0-1

Ställningen efter fjärde ronden:

1. Mikael Cederblad…………400..4p
1. Michael Lindén…………..400..4p
3. Ingemar Ernstsson………..301..3p
4. Åke Johansson……………202..2p
5. Mattias Hågestad…………103..1p
5. Jan Hurtig………………103..1p
5. Kent Nilsson…………….103..1p

Rond 5.Rekommenderat speldatum 2015-01-12

Michael Lindén…..1708 – Ingemar Ernstsson…1690.½-½
Jan Hurtig………1203 – Mattias Hågestad….1561.0-1

Åke Johansson……1449 – Kent Nilsson……..1432.1-0
Mikael Cederblad…1851 – Frirond………………1-0

Ställningen efter femte ronden:

1. Mikael Cederblad…………500..5p
2. Michael Lindén…………..310.4½p
3. Ingemar Ernstsson………..311.3½p
2. Åke Johansson……………302..3p
5. Mattias Hågestad…………203..2p
6. Jan Hurtig………………104..1p
6. Kent Nilsson…………….104..1p

Rond 6.Rekommenderat speldatum ..2015-02-16

Mattias Hågestad..1561 – Åke Johansson…….1449..0-1
Ingemar Ernstsson.1690 – Jan Hurtig……….1203..1-0
Mikael Cederblad..1851 – Michael Lindén……1708..1-0
Frirond…………… – Kent Nilsson……..1432..0-1

Ställningen efter sjätte ronden:

1. Mikael Cederblad…………600..6p
2. Michael Lindén…………..411.4½p
2. Ingemar Ernstsson………..411.4½p
4. Åke Johansson……………402..4p
5. Matttias Hågestad………..204..2p
6. Kent Nilsson…………….204..2p
7. Jan Hurtig………………105..1p

Rond 7.Senaste speldatum.2015-03-30

Jan Hurtig………1203 – Mikael Cederblad…1851..0-1
Åke Johansson……1449 – Ingemar Ernstsson..1690..0-1
Kent Nilsson…….1432 – Mattias Hågestad…1561..½-½
Michael Lindén…..1708 – Frirond………………1-0

Slutställning
1. Mikael Cederblad…………700..7p
2. Ingemar Ernstsson………..511..5½p
3. Michael Lindén…………..511..5½p
4. Åke Johansson……………403..4p
5. Mattias Hågestad…………214..2½p
6. Kent Nilsson…………….214..2½p
7. Jan Hurtig………………106..1p