• 3 mars, 2024 23:11

Klubbmästerskap 2013/2014

  • Hem
  • Klubbmästerskap 2013/2014
Nybromästerskapet 2013/2014

Protokoll behöver inte föras när spelare har mindre än femton minuter kvar på sin klocka. Partiet spelas senast angivet datum om inte man kommit överens om annat datum dessförinnan

Rond 1..Rekommenderat speldatum 2013-09-16


Michael Lindén…….1668 – Mikael Cederblad..1823..0-1
Tryggve Ivarsson…..1697 – Åke Johansson…..1438..1-0

Johnny Williamsson…1823 – Mattias Hågestad..1593..1-0
Jan Hurtig………..1227 – Hans Eriksson…..1200..1-0

Ställningen efter första ronden:

1. Jan Hurtig………………100..1p
1. Mikael Cederblad…………100..1p
1. Tryggve Ivarsson…………100..1p
1. Johnny Williamsson……….100..1p
5. Mattias Hågestad…………001..0p
5. Åke Johansson……………001..0p
5. Michael Lindén…………..001..0p
5. Hans Erikssson…………..001..0p

Rond 2..Rekommenderat speldatum .2013-10-07

Jan Hurtig………1227 – Michael Lindén……..1668..0-1
Åke Johansson……1437 – Johnny Williamsson….1823..0-1
Mikael Cederblad…1823 – Tryggve Ivarsson……1697..1-0
Hans Eriksson.W.O..1200 – Mattias Hågestad……1593..0-1

Ställningen efter andra ronden:

1. Mikael Cederblad…………200..2p
1. Johnny Williamsson……….200..2p
3. Jan Hurtig………………101..1p
3. Tryggve Ivarsson…………101..1p
3. Mattias Hågestad…………101..1p
3. Michael Lindén…………..101..1p
7. Åke Johansson……………002..0p
7. Hans Eriksson……………002..0p

Rond 3..Rekommenderat speldatum 2013-11-04

Tryggve Ivarsson…1697 – Jan Hurtig…………1227..1-0
Johnny Williamsson.1823 – Mikael Cederblad……1823..1-0
Mattias Hågestad…1593 – Åke Johansson………1438..1-0
Michael Lindén…..1668 – Hans Eriksson………1200..1-0

Ställningen efter tredje ronden:

1. Johnny Williamsson……….300..3p
2. Mikael Cederblad…………201..2p
2. Tryggve Ivarsson…………201..2p
2. Mattias Hågestad…………201..2p
2. Michael Lindén…………..201..2p
6. Jan Hurtig………………102..1p
7. Åke Johansson……………003..0p
7. Hans Eriksson……………003..0p

Rond 4..Rekommenderat speldatum 2013-11-25

Jan Hurtig…………1227 – Johnny Williamsson….1823..0-1
Michael Lindén……..1668 – Tryggve Ivarsson……1697..1-0
Mikael Cederblad……1823 – Mattias Hågestad……1593..1-0
Hans Eriksson………1200 – Åke Johansson ……..1438..0-1

Ställningen efter fjärde ronden:

1.(1) Johnny Williamsson…….400..4p
2.(2) Mikael Cederblad………301..3p
2.(2) Michael Lindén………..301..3p
4.(2) Tryggve Ivarsson………202..2p
4.(2) Mattias Hågestad………202..2p
6.(6) Jan Hurtig……………103..1p
6.(7) Åke Johansson…………103..1p
8.(7) Hans Eriksson…………004..0p

Rond 5.Rekommenderat speldatum 2014-01-13

Johnny Williamsson.1829 – Michael Lindén……1664.½-½
Mattias Hågestad…1599 – Jan Hurtig……….1228.1-0

Åke Johansson……1442 – Mikael Cederblad….1849.0-1
Tryggve Ivarsson…1623 – Hans Eriksson…….1200.1-0

Ställningen efter femte ronden:

1.(1) Johnny Williamsson…….410.4½p
2.(2) Mikael Cederblad………401..4p
3.(2) Michael Lindén………..311.3½p
4.(4) Tryggve Ivarsson………302..3p
4.(4) Mattias Hågestad………302..3p
6.(6) Jan Hurtig……………104..1p
6.(6) Åke Johansson…………104..1p
8.(8) Hans Eriksson…………005..0p

Rond 6.Rekommenderat speldatum ..2014-02-10

Jan Hurtig……..1228 – Åke Johansson…….1442..0-1
Michael Lindén….1664 – Mattias Hågestad….1599..1-0
Tryggve Ivarsson..1623 – Johnny Williamsson..1829..0-1
Hans Eriksson…..1200 – Mikael Cederblad….1849..0-1

Ställningen efter sjätte ronden:

1.(1) Johnny Williamsson…….510.5½p
2.(2) Mikael Cederblad………501..5p
3.(3) Michael Lindén………..411.4½p
4.(4) Tryggve Ivarsson………303..3p
4.(4) Mattias Hågestad………303..3p
6.(6) Åke Johansson…………204..2p
7.(6) Jan Hurtig……………105..1p
8.(8) Hans Eriksson…………006..0p

Rond 7.Senaste speldatum.2014-03-03

Mattias Hågestad…1599 – Tryggve Ivarsson…1623..1-0
Åke Johansson……1442 – Michael Lindén…..1664..0-1
Mikael Cederblad…1849 – Jan Hurtig………1228..1-0
Johnny Williamsson.1829 – Hans Eriksson……1200..1-0

Slutställning
1. Johnny Williamsson……….610.6½p
2. Mikael Cederblad…………601..6p
3. Michael Lindén…………..511.5½p
4. Mattias Hågestad…………403..4p
5. Tryggve Ivarsson…………304..3p
6. Åke Johansson……………205..2p
7. Jan Hurtig………………106..1p
8. Hans Eriksson……………007..0p