• 21 juni, 2024 19:38

Klubbmästerskap 2009/2010

  • Hem
  • Klubbmästerskap 2009/2010
Nybromästerskapet 2009/2010
Rond 1..Spelas senast 2009-09-21
1. Michael Lindén…….1597 – Göte Mathold……1492..½-½
2. Mattias Hågestad…..1602 – Ingemar Ernstsson.1733..½-½
3. Boo Malm………….1375 – Tryggve Ivarsson..1612..½-½
4. Berny Jonsson……..1572 – Åke Johansson…..1388..1-0
5. Mikael Cederblad…..1773 – Jan Arbman……..1646..1-0
6. Kent Nilsson………1491 – Johnny Williamsson1595..0-1
7. Lennart Alm……….1484 – Jan Hurtig……..1237..1-0
8. Hans Eriksson……..1200 – Frirond……………..1-0
Ställningen efter första ronden:
1. Mikael Cederblad…………100..1p
1. Lennart Alm……………..100..1p
1. Johnny Williamsson……….100..1p
1. Berny Jonsson……………100..1p
1. Hans Eriksson……………100..1p
6. Boo Malm………………..010..½p
6. Michael Lindén…………..010..½p
6. Mattias Hågestad…………010..½p
6. Göte Mathold…………….010..½p
6. Ingemar Ernstsson………..010..½p
6. Tryggve Ivarsson…………010..½p
12 Åke Johansson……………001..0p
12 Jan Arbman………………001..0p
12 Kent Nilsson…………….001..0p
12 Jan Hurtig………………001..0p
Rond 2..Spelas senast.2009-10-19
1. Berny Jonsson……1572 – Hans Eriksson………1200..1-0
2. Johnny Williamsson.1595 – Mikael Cederblad……1773..0-1
3. Göte Mathold…….1492 – Lennart Alm….W.O….1484..1-0
4. Ingemar Ernstsson..1733 – Michael Lindén……..1597..1-0
5. Tryggve Ivarsson…1612 – Mattias Hågestad……1602..1-0
6. Åke Johansson……1388 – Boo Malm…………..1375..1-0
7. Jan Arbman………1646 – Kent Nilsson……….1491..1-0
8. Jan Hurtig………1237 – Frirond…………………1-0
Ställningen efter andra ronden:
1. Mikael Cederblad…………200..2p
1. Berny Jonsson……………200..2p
3. Göte Mathold…………….110.1½p
3. Ingemar Ernstsson………..110.1½p
3. Tryggve Ivarsson…………110.1½p
6. Hans Eriksson……………101..1p
6. Johnny Williamsson……….101..1p
6. Lennart Alm……………..101..1p
6. Åke Johansson……………101..1p
6. Jan Arbman………………101..1p
6. Jan Hurtig………………101..1p
12 Boo Malm………………..011..½p
12 Mattias Hågestad…………011..½p
12 Michael Lindén…………..011..½p
15 Kent Nilsson…………….002..0p
Rond 3..Spelas senast 2009-11-16
1. Mikael Cederblad…1773 – Berny Jonsson………1572..1-0
2. Ingemar Ernstsson..1733 – Göte Mathold……….1492..0-1
3. Hans Eriksson……1200 – Tryggve Ivarsson……1612..0-1
4. Lennart Alm…W.O..1484 – Johnny Williamsson….1595..0-1
5. Jan Arbman………1646 – Åke Johansson………1388..1-0
6. Michael Lindén…..1597 – Jan Hurtig…………1237..1-0
7. Boo Malm………..1375 – Mattias Hågestad……1602..0-1
8. Kent Nilsson…….1491 – Frirond…………………1-0
Ställningen efter tredje ronden:
1. Mikael Cederblad…………300..3p
2. Göte Mathold…………….210..2½p
2. Tryggve Ivarsson…………210..2½p
4. Berny Jonsson……………201..2p
4. Johnny Williamsson……….201..2p
4. Jan Arbman………………201..2p
7. Ingemar Ernstsson………..111..1½p
7. Mattias Hågestad…………111..1½p
7. Michael Lindén…………..111..1½p
10 Hans Eriksson……………102..1p
10 Lennart Alm……………..102..1p
10 Åke Johansson……………102..1p
10 Jan Hurtig………………102..1p
10 Kent Nilsson…………….102..1p
15 Boo Malm………………..012..½p
Rond 4.OBS.Spelas senast 2009-12-14 beroende på att julblixten måste spelas den 21 dec>
1. Göte Mathold…….1492 – Mikael Cederblad..1773..0-1

2. Tryggve Ivarsson…1612 – Berny Jonsson…..1572..1-0
3. Johnny Williamsson.1595 – Jan Arbman……..1646..1-0
4. Hans Eriksson……1200 – Ingemar Ernstsson.1733..0-1
5. Mattias Hågestad…1602 – Michael Lindén….1597..0-1
6. Åke Johansson……1388 – Lennart Alm…….1484..0-1
7. Jan Hurtig………1237 – Kent Nilsson……1491..0-1
8. Boo Malm………..1375 – Frirond……………..1-0
Ställningen efter fjärde ronden:
1.( 1) Mikael Cederblad…………400..4 p
2.( 2) Tryggve Ivarsson…………310..3½p
3.( 4) Johnny Williamsson……….301..3 p
4.( 2) Göte Mathold…………….211..2½p
4.( 7) Ingmar Ernstsson…………211..2½p
4.( 7) Michael Lindén…………..211..2½p
7.( 4) Berny Jonsson……………202..2 p
7.( 4) Jan Arbman………………202..2 p
7.(10) Lennart Alm……………..202..2 p
7.(10) Kent Nilsson…………….202..2 p
11( 7) Mattias Hågestad…………112..1½p
11(15) Boo Malm………………..112..1½p
13(10) Hans Eriksson……………103..1 p
13(10) Åke Johansson……………103..1 p
13(10) Jan Hurtig………………103..1 p
Rond 5.Spelas senast 2009-01-18
1. Tryggve Ivarsson…1622 – Mikael Cederblad……1811..½-½
2. Göte Mathold.W.O…1518 – Johnny Williamsson….1639..0-1

3. Berny Jonsson……1588 – Ingemar Ernstsson…..1704..0-1
4. Jan Arbman………1623 – Michael Lindén……..1554..½-½
5. Kent Nilsson…….1477 – Lennart Alm………..1502..1-0
6. Mattias Hågestad…1607 – Hans Eriksson………1200..1-0
7. Jan Hurtig………1222 – Boo Malm….W.O…….1363..1-0
8. Åke Johansson……1398 – Frirond…………………1-0
Ställningen efter femte ronden:
1.( 1) Mikael Cederblad……..410….4½p
2.( 2) Tryggve Ivarsson……..320….4 p
2.( 3) Johnny Williamsson……401….4 p
4.( 4) Ingemar Ernstsson…….311….3½p
5.( 4) Michael Lindén……….221….3 p
5.( 7) Kent Nilsson…………302….3 p
7.( 4) Göte Mathold…………212….2½p
7.( 7) Jan Arbman…………..212….2½p
7.(11) Mattias Hågestad……..212….2½p
10( 7) Berny Jonsson………..203….2 p
10( 7) Lennart Alm………….203….2 p
10(13) Åke Johansson………..203….2 p
10(13) Jan Hurtig…………..203….2 p
14(11) Boo Malm…………….113….1½p
15(13) Hans Eriksson………..104….1 p
Rond 6.Spelas senast..2010-02-15
1. Ingemar Ernstsson..1704 – Mikael Cederblad……1811..½-½
2. Johnny Williamsson.1639 – Tryggve Ivarsson……1622..0-1
3. Michael Lindén…..1554 – Kent Nilsson……….1477..1-0
4. Jan Arbman………1623 – Göte Mathold……….1518..1-0
5. Berny Jonsson……1588 – Mattias Hågestad.W.O..1607..1-0
6. Jan Hurtig………1222 – Åke Johansson………1398..0-1
7. Hans Eriksson……1200 – Boo Malm..W.O………1363..1-0
8. Lennart Alm……..1502 – Frirond…………………1-0
Ställningen efter sjätte ronden:
1. Mikael Cederblad…………420…..5p
1. Tryggve Ivarsson…………420…..5p
3. Johnny Williamsson……….402…..4p
3. Ingemar Ernstsson………..321…..4p
3. Michael Lindén…………..321…..4p
6. Jan Arbman………………312…..3½p
7. Berny Jonsson……………303…..3p
7. Lennart Alm……………..303…..3p
7. Kent Nilsson…………….303…..3p
7. Åke Johansson……………303…..3p
11 Göte Mathold…………….213…..2½p
11 Mattias Hågestad…………213…..2½p
13 Jan Hurtig………………204…..2p
13 Hans Eriksson……………204…..2p
15 Boo Malm………………..114…..1½p
Rond 7………2010-03-15
1. Mikael Cederblad…1811 – Michael Lindén……..1554..0-1
2. Ingemar Ernstsson..1704 – Tryggve Ivarsson……1622..½-½
3. Johnny Williamsson.1639 – Berny Jonsson………1588..1-0
4. Lennart Alm……..1502 – Jan Arbman…………1623..0-1
5. Åke Johansson……1398 – Kent Nilsson……….1477..1-0
6. Boo Malm………..1363 – Göte Mathold……….1518..½-½
7. Hans Eriksson……1200 – Jan Hurtig…………1222..0-1
8. Mattias Hågestad…1607 – Frirond…………………1-0
SSF:s regler för särskiljning säger att:
1) Kvalitetspoäng dvs alla motståndarnas poäng minus den lägsta
2) Den med flest vinster går före
3) Inbördes möte
4) Lottning
Slutställning
1. Tryggve Ivarsson…………430….5½p 23 Kvalitetspoäng
2. Mikael Cederblad…………421….5 p 27½ ”
3. Johnny Williamsson……….502….5 p 24 ”
4. Michael Lindén…………..421….5 p 23½ ”
5. Jan Arbman………………412….4½p 25 ”
6. Ingemar Ernstsson………..331….4½p 25 ”
7. Åke Johansson……………403….4 p 18½ ”
8. Mattias Hågestad…………313….3½p 22 ”
9. Berny Jonsson……………304….3 p 27½ ”
10 Göte Mathold…………….223….3 p 27 ”
11 Kent Nilsson…………….304….3 p 24½ ”
12 Lennart Alm……………..304….3 p 22½ ”
13 Jan Hurtig………………304….3 p 19 ”
14 Hans Eriksson……………205….2 p 21½ ”
15 Boo Malm………………..214….2 p 21 ”