Styrelse

Nuvarande styrelse, tfn och mail

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Johnny Williamsson Oxhagsvägen 6B 392 38 KALMAR

Tel 0480-26284

Kassör: Ingemar Johansson Långhult 342 53 LÖNASHULT

Tel 0470-757064

Ledamot: Michael Lindén Uddabo 230 382 92 NYBRO

Tel 0480-520 26

Ledamot: Mikael Cederblad Göljemålagatan 16D 382 35 NYBRO

Tel 076-5969265