Nuvarande styrelse, tfn och mail

Ordförande: Lennart Andersson Älvstigen 5, 382 37 NYBRO

Tel 0481-166 03

Sekreterare: Johnny Williamsson Oxhagsvägen 6B, 392 38 KALMAR

Tel 0480-26284

Kassör: Henrik Carlsson Bidalitevägen 16,382 46 NYBRO

Tel 070-744 29 41

Ledamot: Kent Nilsson Backvägen 4, 382 45 NYBRO

Tel 0481-14290

Ledamot: Mikael Cederblad Göljemålagatan 16D, 382 35 NYBRO

Tel 076-596 92 65