Medlems information

Medlems avgifter 2021/2022

Träning måndagar 18-21 Jutegården Hornsgatan 11 september till och mars

600 kr fullt medlemskap
200 kr medlemskap (utom KM och lag i allsvenska serien)
50 kr juniorer
50 kr enbart stödjande medlemmar (utan rätt att delta)
5 måndagar på prov utan avgift = provmedlem (utom KM och lag i allsvenska serien)

Medlems avgift betalas till PlusGiro nummer: 684127-4

ev frågor kan besvaras av Henrik Carlsson på info@nybroschack.se

Ladda gärna ner medlemsansökan och lämna till någon i styrelsen.