Medlems information

Medlems avgifter 2019/2020

600 kr fullt medlemskap
200 kr medlemskap (utom KM och lag i allsvenska serien)
50 kr juniorer
50 kr enbart stödjande medlemmar (utan rätt att delta)
5 måndagar på prov utan avgift = provmedlem (utom KM och lag i allsvenska serien)

Medlems avgift betalas till PlusGiro nummer: 684127-4

ev frågor kan besvaras på forumet här.

Årsberättelse

Årsmötesprotokoll 2020-05-18

Stadgar