Nu finns Årsberättelsen och Årsmötesprotokollet på hemsidan se Medlemsinformation