För er som vill kommer jag hålla en kortare genomgång /utbildning för hur man hantera klockan vid 2 olika måndag om det finns intresse anmäl er på länken så jag vet hur många som kommer

Schackklocke utbildning