Det har till Nybro kommun inkommit ett förslag om att skapa ett uteschackcentrum på torget i Nybro alla ni Nybro som har rätt att rösta gör det vet jag;) Länken till förslaget är här