Resultatet finns här

och bilder finns på smålandsschackförbunds facebook sida

God Jul!

och

Gott Nytt År!