Vi bugger vidare på att sprida information på de sociala medierna.

Nu finns nybroschacksällskap även på Instagram. https://www.instagram.com/nybroschack/