• 3 mars, 2024 22:42

Hej NSSare!

Angående förestående säsongs KM eller Nybromästerskapet som det också kallas så är sista anmälningsdag den 10 september.
Ni kan anmäla er till mig via mail eller till Henrik i spellokalen. Vi spelar med 1½ timmes (90 minuter) betänketid per spelare och parti. Inga tidstillägg per drag eller dragkontroll som vid t ex Allsvenska lagspel. Spelare måste föra protokoll fram till dess fem minuter återstår av den egna speltiden. ELO-rating räknas på partier som ingår i KM.

Jag har nu bokat in datum för sju ronder. Start alltid kl 18.00. Se nedan.

Om deltagarantalet överstiger 8 kommer lottning enligt Monradssystemet att ske, dvs Sveriges Schackförbunds (SSF) dator lottar en rond i sänder och det går ut på att spelare som har lika många poäng får mötas kommande rond. Det innebär att man måste ha spelat sitt parti senast det datum som anges för ronden. Om en spelare uteblir den spelkvällen och partiet inte är spelat innan dess förlorar den spelaren. Om båda uteblir på den utsatta spelkvällen och om dom inte enats om remi och meddelat mig eller Henrik om detta senast samma dag så blir det noll poäng för båda spelarna.

Blir det däremot 8 anmälda eller färre kommer alla att få möta varandra i vad som kallas Bergerlottning.

Domare är Henrik Carlsson. Skulle han själv vara part i en situation som behöver dömas är Mattias Hågestad andre domare. Skulle mot förmodan båda vara involverade avgör jag som tävlingsledare tvisten.

Som fullbetalande medlem får du delta utan kostnad. Priser i form av plaketter till de tre främsta. Särskiljning av spelare med samma poäng vid turneringens slut sker av SSFs dator.

För närvarande har vi fyra anmälda till KM, förutom jag själv; Mattias Hågestad, Berny Jonsson och Henrik Carlsson.

Speldatumen är:

Rond 1     19 september

Rond 2     17 oktober

Rond 3     14 november

Rond 4     12 december

Rond 5     9 januari 2024

Rond 6     6 februari 2024

Rond 7     5 mars 2024

Välkommen att anmäla dig till KM

Schackhälsningar
Johnny Williamsson, tävlingsledare för KM