Zandor Nilsson – Johnny Wiliamsson simultan 22 april 1971

Som 17 åring spelade Johnny mot sverigemästaren Zandor (SM 1957 och 1965) i ett simultan Parti som slutade i Remi!