• 3 mars, 2024 23:24

Simultanen med Franko Lukez

avHenrik Carlsson

sep 12, 2020

Klubben lyckades ta 2 poäng från Franko genom en vinst från Mikael Cederblad och 2 Remi partier från Ingemar Ernstsson och Lennart Andersson.

Kenneth Pettersson från Samhällsbyggnadsnämden och Fritidschef Liselott Lindkvist var där och gratulerade föreningen på 110 år Jubileet.

Lennart som egenskap av ordförande fick ta emot blomster från Kenneth P.

Mer från dagen kan ses här