Tävling nummer 3 på 110 års jubileet.

Det var så lite som en ½ poäng som skiljde 1:a plats till 5:e plats. Men då det var en Monrads turnering med tidshankapp blev det en mycket trevlig tävling. Vem som helst kunde ju vinna tack vare utsagda handikapp. Mer om tävlingen finns att läsa om här.

Remipartiet mellan Lennart och Valter.