Mottog Nybroschacksällskap ett bidrag på 8000kr från Sparbanksstiftelsen kronans lokala pott. Det blev Ordf Lennart Andersson och Kassör/Ungdomsledare Henrik Carlsson som tog emot pengarna som ska gå till den fortsatta ungdomssatsningen.